WHO nói về thời điểm áp dụng "hộ chiếu vaccine"

Tổng giám đốc WHO nói về thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine trên thế giới. Ảnh: AFP
Tổng giám đốc WHO nói về thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine trên thế giới. Ảnh: AFP
Tổng giám đốc WHO nói về thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine trên thế giới. Ảnh: AFP
Lên top