Nhu cầu hỗ trợ tâm lý qua điện thoại ở Mỹ tăng 891%

Đường dây tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người dân trong các cuộc thảm hoạ ở Mỹ ghi nhận tăng vọt số cuộc gọi đến xin hỗ trợ. Ảnh: CNN
Đường dây tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người dân trong các cuộc thảm hoạ ở Mỹ ghi nhận tăng vọt số cuộc gọi đến xin hỗ trợ. Ảnh: CNN
Đường dây tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người dân trong các cuộc thảm hoạ ở Mỹ ghi nhận tăng vọt số cuộc gọi đến xin hỗ trợ. Ảnh: CNN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top