Cháy rừng ở Australia: Sơ tán không phải là chuyện đơn giản

Câu chuyện sơ tán cháy rừng ở Australia. Ảnh: Central Western Daily
Câu chuyện sơ tán cháy rừng ở Australia. Ảnh: Central Western Daily
Câu chuyện sơ tán cháy rừng ở Australia. Ảnh: Central Western Daily
Lên top