Bác sĩ cao cấp trên tuyến đầu chống COVID-19 của Nga nhiễm SARS-CoV-2

Bác sĩ Nga bắt tay với ông Putin tuần trước mắc COVID-19. Ảnh: Sputnik/Reuters.
Bác sĩ Nga bắt tay với ông Putin tuần trước mắc COVID-19. Ảnh: Sputnik/Reuters.
Bác sĩ Nga bắt tay với ông Putin tuần trước mắc COVID-19. Ảnh: Sputnik/Reuters.
Lên top