Nhiều khu vực ở Pháp rơi vào tình trạng "báo động đỏ" vì COVID-19

Người dân đeo khẩu trang ở Pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang ở Pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang ở Pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top