Lịch trình dày đặc của ông Trump sau khi khỏi COVID-19

Tổng thống Donald Trump trở về Nhà Trắng hôm 5.10. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trở về Nhà Trắng hôm 5.10. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trở về Nhà Trắng hôm 5.10. Ảnh: AFP
Lên top