Báo động số ca COVID-19 ở Pháp tăng vọt theo cấp số nhân

Để ngăn chặn dịch COVID-19 ở Pháp, Paris phát lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời. Trong ảnh là người đàn ông đeo khẩu trang chạy bộ dọc kênh Saint-Martin ở Paris. Ảnh: AFP.
Để ngăn chặn dịch COVID-19 ở Pháp, Paris phát lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời. Trong ảnh là người đàn ông đeo khẩu trang chạy bộ dọc kênh Saint-Martin ở Paris. Ảnh: AFP.
Để ngăn chặn dịch COVID-19 ở Pháp, Paris phát lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời. Trong ảnh là người đàn ông đeo khẩu trang chạy bộ dọc kênh Saint-Martin ở Paris. Ảnh: AFP.
Lên top