Mỹ kí thỏa thuận 486 triệu USD mua thuốc điều trị COVID-19 của AstraZeneca

Chính phủ Mỹ kí thỏa thuận trị giá 486 triệu USD với AstraZeneca để phát triển và cung cấp thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể. Ảnh: AFP
Chính phủ Mỹ kí thỏa thuận trị giá 486 triệu USD với AstraZeneca để phát triển và cung cấp thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể. Ảnh: AFP
Chính phủ Mỹ kí thỏa thuận trị giá 486 triệu USD với AstraZeneca để phát triển và cung cấp thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể. Ảnh: AFP
Lên top