Nhân viên chết vì quan hệ tình dục khi đi công tác, công ty phải bồi thường

Công ty Pháp phải bồi thường cho lao động tử vong vì quan hệ tình dục khi đi công tác. Ảnh: NYT.
Công ty Pháp phải bồi thường cho lao động tử vong vì quan hệ tình dục khi đi công tác. Ảnh: NYT.
Công ty Pháp phải bồi thường cho lao động tử vong vì quan hệ tình dục khi đi công tác. Ảnh: NYT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top