1.039 người chết do tai nạn lao động trong năm 2018

Vấn đề ATVSLĐ được tổ chức CĐ quan tâm. Ảnh Nam Dương
Vấn đề ATVSLĐ được tổ chức CĐ quan tâm. Ảnh Nam Dương
Vấn đề ATVSLĐ được tổ chức CĐ quan tâm. Ảnh Nam Dương
Lên top