Tai nạn lao động xảy ra là trách nhiệm của người phụ trách

Chủ tịch LĐLĐ Quận 7 Nguyễn Văn Tuyền phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch LĐLĐ Quận 7 Nguyễn Văn Tuyền phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch LĐLĐ Quận 7 Nguyễn Văn Tuyền phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Lên top