Nhân sự ít tranh cãi suôn sẻ gia nhập nội các của ông Joe Biden

Thượng viện Mỹ phê duyệt đề cử của ông Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục. Ảnh: AFP.
Thượng viện Mỹ phê duyệt đề cử của ông Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục. Ảnh: AFP.
Thượng viện Mỹ phê duyệt đề cử của ông Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng Giáo dục. Ảnh: AFP.
Lên top