Được ông Biden chấp thuận, Mỹ bất ngờ không kích ở Syria

Lực lượng Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Lực lượng Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Lực lượng Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Lên top