Nhân vật mới nhất sẽ gia nhập nội các ông Joe Biden

Ủy viên Giáo dục Connecticut Miguel Cardona dự kiến sẽ là nhân vật mới nhất trong Nội các của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh:  Connecticut State Colleges & Universities.
Ủy viên Giáo dục Connecticut Miguel Cardona dự kiến sẽ là nhân vật mới nhất trong Nội các của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Connecticut State Colleges & Universities.
Ủy viên Giáo dục Connecticut Miguel Cardona dự kiến sẽ là nhân vật mới nhất trong Nội các của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Connecticut State Colleges & Universities.
Lên top