Nhà ngoại giao Pakistan bị bắn chết trên đường phố Afghanistan

Một nhân viên ngoại giao Pakistan bị bắn chết tại Afghanistan. Ảnh: AFP
Một nhân viên ngoại giao Pakistan bị bắn chết tại Afghanistan. Ảnh: AFP
Một nhân viên ngoại giao Pakistan bị bắn chết tại Afghanistan. Ảnh: AFP