Người Việt mình ở Nhật

CLB nhiếp ảnh Fukuoka trao phần tiền quyên góp cho Phượng.
CLB nhiếp ảnh Fukuoka trao phần tiền quyên góp cho Phượng.
CLB nhiếp ảnh Fukuoka trao phần tiền quyên góp cho Phượng.
Lên top