Hướng dẫn người Việt ở Nhật nhận 930 USD trợ cấp COVID-19

Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nhật Bản được hỗ trợ 100.000 yen/người. Ảnh: Investing
Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nhật Bản được hỗ trợ 100.000 yen/người. Ảnh: Investing
Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nhật Bản được hỗ trợ 100.000 yen/người. Ảnh: Investing
Lên top