Người Trung Quốc cúng ông Công ông Táo thế nào?

Các lễ vật cúng ông Công ông Táo của người Trung Quốc, trong đó có nian gao (trái) là bánh ngọt làm bằng bột nếp. Ảnh: The Star
Các lễ vật cúng ông Công ông Táo của người Trung Quốc, trong đó có nian gao (trái) là bánh ngọt làm bằng bột nếp. Ảnh: The Star
Các lễ vật cúng ông Công ông Táo của người Trung Quốc, trong đó có nian gao (trái) là bánh ngọt làm bằng bột nếp. Ảnh: The Star
Lên top