Vì sao lễ cúng ông Công ông Táo phải có cá chép?

Trong ngày 23 tháng Chạp người dân thường thực hiện thả cá chép.
Trong ngày 23 tháng Chạp người dân thường thực hiện thả cá chép.
Trong ngày 23 tháng Chạp người dân thường thực hiện thả cá chép.
Lên top