Người đàn ông Mỹ bị buộc tội về cái chết của 8 người di cư

Người di cư trèo qua hàng rào ở biên giới Mỹ - Mexico để vào Mỹ.
Ảnh: AFP/Getty Images
Người di cư trèo qua hàng rào ở biên giới Mỹ - Mexico để vào Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Images
Người di cư trèo qua hàng rào ở biên giới Mỹ - Mexico để vào Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top