Tổng thống Biden đối mặt với áp lực người nhập cư

Bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại Hidalgo, Texas. Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực nhập cư ở khu vực biên giới. Ảnh: AFP
Bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại Hidalgo, Texas. Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực nhập cư ở khu vực biên giới. Ảnh: AFP
Bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại Hidalgo, Texas. Tổng thống Biden đang đối mặt với áp lực nhập cư ở khu vực biên giới. Ảnh: AFP
Lên top