Mỹ đối mặt khủng hoảng nhập cư chưa từng có

Số lượng trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm đang được tạm giữ ở các cơ sở của Mỹ gần biên giới Mexico đã tăng lên con số kỷ lục. Ảnh: AFP
Số lượng trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm đang được tạm giữ ở các cơ sở của Mỹ gần biên giới Mexico đã tăng lên con số kỷ lục. Ảnh: AFP
Số lượng trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm đang được tạm giữ ở các cơ sở của Mỹ gần biên giới Mexico đã tăng lên con số kỷ lục. Ảnh: AFP
Lên top