Nhóm ông Biden cảnh báo dòng người di cư: Đừng đến Mỹ lúc này

Dòng người di cư Honduras đến Guatemala ngày 17.1 trên đường tới Mỹ. Ảnh: AFP
Dòng người di cư Honduras đến Guatemala ngày 17.1 trên đường tới Mỹ. Ảnh: AFP
Dòng người di cư Honduras đến Guatemala ngày 17.1 trên đường tới Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top