Thảm cảnh người nhập cư lậu trốn khỏi xe đông lạnh giữa bão tuyết Texas

Xe tải xếp hàng ở biên giới Mỹ-Mexico hồi năm 2019. Ảnh: Reuters
Xe tải xếp hàng ở biên giới Mỹ-Mexico hồi năm 2019. Ảnh: Reuters
Xe tải xếp hàng ở biên giới Mỹ-Mexico hồi năm 2019. Ảnh: Reuters
Lên top