Nghiên cứu sửng sốt về khởi nguồn sự sống trên trái đất

Khởi nguồn sự sống trên trái đất có thể bắt nguồn từ các tia sét. Ảnh: AFP
Khởi nguồn sự sống trên trái đất có thể bắt nguồn từ các tia sét. Ảnh: AFP
Khởi nguồn sự sống trên trái đất có thể bắt nguồn từ các tia sét. Ảnh: AFP
Lên top