Phát hiện siêu trái đất quay quanh 1 trong số ngôi sao già nhất ngân hà

Ảnh mô phỏng siêu trái đất TOI-561b. Ảnh: W.M. Keck Observatory.
Ảnh mô phỏng siêu trái đất TOI-561b. Ảnh: W.M. Keck Observatory.
Ảnh mô phỏng siêu trái đất TOI-561b. Ảnh: W.M. Keck Observatory.
Lên top