Phát hiện sửng sốt về các hành tinh chết giống trái đất

Các nhà thiên văn học Anh phát hiện các tàn tích của hành tinh đã chết. Ảnh: AFP
Các nhà thiên văn học Anh phát hiện các tàn tích của hành tinh đã chết. Ảnh: AFP
Các nhà thiên văn học Anh phát hiện các tàn tích của hành tinh đã chết. Ảnh: AFP
Lên top