Sáng tỏ bí ẩn đám mây khổng lồ tái xuất hiện trên sao Hỏa

Các nhà khoa học giải mã đám mây khổng lồ trên sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.
Các nhà khoa học giải mã đám mây khổng lồ trên sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.
Các nhà khoa học giải mã đám mây khổng lồ trên sao Hỏa. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.
Lên top