Phát hiện bất ngờ hố đen siêu lớn "lang thang" trong không gian

Galaxy J0437 + 2456 được cho là nơi chứa một hố đen siêu lớn đang di chuyển. Ảnh: Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
Galaxy J0437 + 2456 được cho là nơi chứa một hố đen siêu lớn đang di chuyển. Ảnh: Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
Galaxy J0437 + 2456 được cho là nơi chứa một hố đen siêu lớn đang di chuyển. Ảnh: Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
Lên top