Nghiên cứu mới giải oan cho thủ phạm khởi phát dịch COVID-19

Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán bị đóng cửa sau dịch COVID-19. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán bị đóng cửa sau dịch COVID-19. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán bị đóng cửa sau dịch COVID-19. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Lên top