Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát bất ngờ lên tiếng

Ông Kamran Khan, người sáng lập BlueDot. Ảnh: AFP
Ông Kamran Khan, người sáng lập BlueDot. Ảnh: AFP
Ông Kamran Khan, người sáng lập BlueDot. Ảnh: AFP
Lên top