Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga phát hiện 2 chiến đấu cơ F-16 của Bỉ họat động ở Aleppo