Nga khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Nga bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho tất cả người dân kể từ 18.1. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho tất cả người dân kể từ 18.1. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho tất cả người dân kể từ 18.1. Ảnh: AFP
Lên top