Chiến dịch tiêm chủng vaccine ''lớn nhất thế giới'' sắp khởi động

Thủ tướng Narendra Modi sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 ''lớn nhất thế giới'' tại Ấn Độ ngày 16.1. Ảnh: AFP
Thủ tướng Narendra Modi sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 ''lớn nhất thế giới'' tại Ấn Độ ngày 16.1. Ảnh: AFP
Thủ tướng Narendra Modi sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 ''lớn nhất thế giới'' tại Ấn Độ ngày 16.1. Ảnh: AFP
Lên top