Ấn Độ gặp sự cố ngay ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng

Ấn Độ gặp sự cố ngay trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 do lỗi ứng dụng CO-Win. Ảnh: AFP
Ấn Độ gặp sự cố ngay trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 do lỗi ứng dụng CO-Win. Ảnh: AFP
Ấn Độ gặp sự cố ngay trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 do lỗi ứng dụng CO-Win. Ảnh: AFP
Lên top