“Vaccine COVID-19 của Trung Quốc an toàn với trẻ em, thanh thiếu niên”

Một loại vaccine COVID-19 của Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một loại vaccine COVID-19 của Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một loại vaccine COVID-19 của Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top