Chuyên gia đánh giá tính khả thi về cam kết vaccine của ông Biden

Ông Anthony Fauci đánh giá, mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày của Tổng thống đắc cử Joe Biden là hoàn toàn khả thi. Ảnh: AFP
Ông Anthony Fauci đánh giá, mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày của Tổng thống đắc cử Joe Biden là hoàn toàn khả thi. Ảnh: AFP
Ông Anthony Fauci đánh giá, mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày của Tổng thống đắc cử Joe Biden là hoàn toàn khả thi. Ảnh: AFP
Lên top