Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nga hối Mỹ hủy bỏ vô điều kiện kế hoạch tấn công Syria

Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình năm 2017. Ảnh: Getty Images
Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa hành trình năm 2017. Ảnh: Getty Images