Đặc sắc trận đấu bóng đá giữa phụ nữ Tu Dí và H'Mông

Trang phục của đội nữ dân tộc Tu Dí áo màu xanh da trời, yếm đen, còn đội nữ dân tộc H'Mông trong trang phục áo trắng xanh.
Trang phục của đội nữ dân tộc Tu Dí áo màu xanh da trời, yếm đen, còn đội nữ dân tộc H'Mông trong trang phục áo trắng xanh.
Trang phục của đội nữ dân tộc Tu Dí áo màu xanh da trời, yếm đen, còn đội nữ dân tộc H'Mông trong trang phục áo trắng xanh.
Lên top