Nepal tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest

Nepal tạm ngừng cấp phép leo đỉnh Everest do lo ngại virus SARS-CoV-2. Ảnh: AP.
Nepal tạm ngừng cấp phép leo đỉnh Everest do lo ngại virus SARS-CoV-2. Ảnh: AP.
Nepal tạm ngừng cấp phép leo đỉnh Everest do lo ngại virus SARS-CoV-2. Ảnh: AP.
Lên top