Qua đỉnh dịch, tất cả cửa hàng Apple ở Trung Quốc mở cửa trở lại

Hai người dân đeo khẩu trang đi bộ trước cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hai người dân đeo khẩu trang đi bộ trước cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hai người dân đeo khẩu trang đi bộ trước cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top