7 người leo núi mất tích do tuyết lở ở Nepal

Núi Annapurna là ngọn núi cao thứ 10 trên thế giới, địa điểm yêu thích của nhiều khách du lịch leo núi. Ảnh: Getty Images
Núi Annapurna là ngọn núi cao thứ 10 trên thế giới, địa điểm yêu thích của nhiều khách du lịch leo núi. Ảnh: Getty Images
Núi Annapurna là ngọn núi cao thứ 10 trên thế giới, địa điểm yêu thích của nhiều khách du lịch leo núi. Ảnh: Getty Images
Lên top