Nam Phi: Mỏ quặng đóng cửa sau 1 tháng mở lại do 53 công nhân mắc COVID-19

Lên top