Cảnh sát Nam Phi bắn đạn caosu buộc người dân tuân thủ khoảng cách an toàn

Cảnh sát Nam Phi phải dùng đến súng bắn đạn cao su để buộc người dân phải chấp hành quy tắc khoảng cách an toàn, tại Yeoville, Johannesburg ngày 28.3. Ảnh: AFP
Cảnh sát Nam Phi phải dùng đến súng bắn đạn cao su để buộc người dân phải chấp hành quy tắc khoảng cách an toàn, tại Yeoville, Johannesburg ngày 28.3. Ảnh: AFP
Cảnh sát Nam Phi phải dùng đến súng bắn đạn cao su để buộc người dân phải chấp hành quy tắc khoảng cách an toàn, tại Yeoville, Johannesburg ngày 28.3. Ảnh: AFP
Lên top