COVID-19 thế giới ngày 25.5: Mỹ ngừng nhập cảnh du khách từng tới Brazil

Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho người có triệu chứng COVID-19 tại một trường học ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 24.5. Ảnh: AFP.
Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho người có triệu chứng COVID-19 tại một trường học ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 24.5. Ảnh: AFP.
Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ cho người có triệu chứng COVID-19 tại một trường học ở Rio de Janeiro, Brazil hôm 24.5. Ảnh: AFP.
Lên top