Italia: 12 triệu công nhân nộp đơn xin hỗ trợ khẩn cấp

Các công nhân ca sáng ở nhà máy của công ty xe hơi Châu Âu SEVEL tại Atessa, Pescara, Italia ngày 27.4. Ảnh: AFP
Các công nhân ca sáng ở nhà máy của công ty xe hơi Châu Âu SEVEL tại Atessa, Pescara, Italia ngày 27.4. Ảnh: AFP
Các công nhân ca sáng ở nhà máy của công ty xe hơi Châu Âu SEVEL tại Atessa, Pescara, Italia ngày 27.4. Ảnh: AFP
Lên top