Hơn 5.000 công nhân chế biến thịt và thực phẩm Mỹ phơi nhiễm SARS-CoV-2

Lên top