Một số mặt tích cực đại dịch mang lại cho ngành du lịch trong năm 2020

Kênh đào ở Venice trong xanh hơn vào mùa hè 2020 do lượng khách du lịch hạn chế. Ảnh: AFP
Kênh đào ở Venice trong xanh hơn vào mùa hè 2020 do lượng khách du lịch hạn chế. Ảnh: AFP
Kênh đào ở Venice trong xanh hơn vào mùa hè 2020 do lượng khách du lịch hạn chế. Ảnh: AFP
Lên top