WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Ảnh: Reuters.
Lên top