Ngoại trưởng Mỹ công du Nhật Bản dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo hôm nay dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo hôm nay dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo hôm nay dự cuộc họp nhóm Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top